Předběžná tržní konzultace za účelem propagace ČR prostřednictvím mediálního prostoru na kulturních a sportovních akcích pořádaných v ČR v roce 2024

Vážení pořadatelé eventů,

Česká centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj intenzivně hledaly cesty, jak uskutečnit eventovou spolupráci v roce 2024. Aktuálně je připravován Dynamický nákupní systém pro nákup mediálního prostoru na eventech. O jeho spuštění budeme následně informovat.

Abychom ovšem získali maximální možný přehled o připravovaných eventech a jejich marketingovém potenciálu pro propagaci České republiky, otevíráme v termínu 16.1. – 29.1.2024 předběžnou tržní konzultaci (PTK) a vyzýváme organizátory eventů, aby v případě budoucího zájmu o spolupráci o tomto zájmu informovali Zadavatele způsobem v  PTK specifikovaným.

Sběr dat se řídí dokumentem: Předběžná tržní konzultace za účelem propagace ČR prostřednictvím mediálního prostoru na kulturních a sportovních akcích pořádaných v  ČR v roce 2024

 O dalším postupu budeme informovat prostřednictvím stránek www.czechtourism.cz.

Váš tým CzechTourism

 

 

Buďte první, kdo ví co se děje