Příjem žádostí o marketingovou spolupráci s eventy 2021 - 2. kolo

Vážení žadatelé/partneři,

Česká centrála cestovního ruchu otevře 2. kolo příjmu žádostí pro kulturní, sportovní, gastronomické či společenské eventy, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.

Žádat o partnerskou spolupráci je možné podat ZDE v termínu:

22. 6. 2021 od 18.00 do 3. 7. 2021 do 18.00

Hlásit se mohou pouze eventy, které se nepřihlásily v prvním kole příjmu žádostí!

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.

Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře CzechTourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.

Agentura CzechTourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.

Všem žadatelům doporučujeme řádně si přečíst Metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v Metodice hodnocení, dostupné na zadost.czechtourism.cz.

Rozpočet pro eventovou spolupráci ve druhém kole je generován zůstatkem finančních prostředků z 1. kola, díky zrušeným a přesunutým eventům z důvodů pandemické situace a je ve výši 5.000.000,- Kč vč. DPH.
 

Kontaktní osoba:
Lukáš Bajer
bajer@czechtourism.cz

Váš tým CzechTourism

 

Buďte první, kdo ví co se děje