Žádosti o podporu eventů

Vážení žadatelé o spolupráci,

děkujeme, že jste se přihlásili k partnerské spolupráci na rok 2021 s kulturními a sportovními akcemi.

  • Výzva na eventy 2021 byla zahájena 3. 12. 2020 a ukončena 3. 1. 2021.
  • Žádostí prostřednictvím formuláře bylo celkem 173.
  • Na základě vyhodnocených dat uvedených v evaluačním formuláři (návštěvnost, mediální zásahy apod.) byly eventy zařazeny do kategorií dle metodiky hodnocení eventů.
  • Výběr probíhal ve třech krocích na základě veřejné metodiky hodnocení: vyhodnocení evaluačního formuláře a zařazení do jednotlivých kategorií, výběr globálních eventů a top eventů odbornými komisemi, výběr top eventů a regionálních eventů Kraji ČR.

Odborná komise byla složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR (zástupci), Ministerstva kultury ČR (Jiří Vzientek, Petr Hnízdo), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Robin Čumpelík), Národní sportovní agentury (Milan Hnilička), Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Adam Kalous), České unie cestovního ruchu (Viliam Sivek) a agentury CzechTourism (Veronika Janečková).

Výsledky si můžete prohlédnout zde.

Buďte první, kdo ví co se děje