Příjem žádostí o marketingovou spolupráci s eventy 2021 - 2. kolo

Vážení žadatelé o spolupráci,

děkujeme, že jste se přihlásili k partnerské spolupráci na rok 2021 s kulturními a sportovními akcemi.

  • Výzva na eventy 2021 byla zahájena 3. 12. 2020 a ukončena 3. 1. 2021.
  • Žádostí prostřednictvím formuláře bylo celkem 173.
  • Na základě vyhodnocených dat uvedených v evaluačním formuláři (návštěvnost, mediální zásahy apod.) byly eventy zařazeny do kategorií dle metodiky hodnocení eventů.
  • Výběr probíhal ve třech krocích na základě veřejné metodiky hodnocení: vyhodnocení evaluačního formuláře a zařazení do jednotlivých kategorií, výběr globálních eventů a top eventů odbornými komisemi, výběr top eventů a regionálních eventů Kraji ČR.

Odborná komise byla složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR (zástupci), Ministerstva kultury ČR (Jiří Vzientek, Petr Hnízdo), Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Robin Čumpelík), Národní sportovní agentury (Milan Hnilička), Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Adam Kalous), České unie cestovního ruchu (Viliam Sivek) a agentury CzechTourism (Veronika Janečková).

Výsledky si můžete prohlédnout zde.

Vážení žadatelé/partneři,
 

Česká centrála cestovního ruchu otevře 2. kolo příjmu žádostí pro kulturní, sportovní, gastronomické či společenské eventy, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.

Žádat o partnerskou spolupráci je možné podat ZDE v termínu:

22. 6. 2021 od 18.00 do 3. 7. 2021 do 18.00

Hlásit se mohou pouze eventy, které se nepřihlásili v prvním kole příjmu žádostí!

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.

Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře CzechTourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.

Agentura CzechTourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.

Všem žadatelům doporučujeme řádně si přečíst Metodiku hodnocení, kde jsou popsány priority spolupráce, cíle a požadované formy spolupráce. Počet vybíraných eventů a systém hodnocení, maximálních alokací a jejich výpočet je popsán taktéž v Metodice hodnocení, dostupné na zadost.czechtourism.cz.

Rozpočet pro eventovou spolupráci ve druhém kole je generován zůstatkem finančních prostředků z 1. kola, díky zrušeným a přesunutým eventům z důvodů pandemické situace a je ve výši 5.000.000,- Kč vč. DPH.
 

Kontaktní osoba:
Lukáš Bajer
bajer@czechtourism.cz

 

Váš tým CzechTourism

 

Buďte první, kdo ví co se děje