GDPR

Tímto udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vaše kontaktní údaje ve formě emailové adresy budou využity výhradně za účelem zasílání informací o otevření nových termínů pro příjem žádostí pro podporu eventů, pro informace o výsledcích vyhodnocení přijatých žádostí apod. Zpracování bude probíhat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. K Vašim údajům získají přístup pouze pověření zaměstnanci. Z odebíraní uvedených informací máte možnost se kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím každého jednotlivého emailu, který obdržíte.

Podrobnější informaci o zpracování osobních údajů agenturou CzechTourism naleznete na adrese – https://partner.czechtourism.cz/cs-cz/privacy-policy.

Správcem osobních údajů je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, www.czechtourism.cz.